brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 26 April 2018 14:37

Додјела уговора за санацију два стамбена објекта бр. 02-404-41/18 од 10.4.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ГД „Зенит“ Усора

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Извођење радова на санацији два стамбена објекат

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

49.999,10 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-41/18 од 10.4.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: