brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 17 Juli 2018 11:02

Додјела уговора за периодичне љекарске прегледе бр. 02-404-66/18 - 1 од 10.7.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ЗУ Специјалистички центар „S Medico centar“

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Услуге из Анекса 2 дио Б

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

 Периодични љекарски прегледи за запослене у Општинској управи

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

10.196,55 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-66/18 - 1 од 10.7.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: