Printaj ovu stranu
četvrtak, 05 April 2018 12:01

Додјела уговора за рекламне паное бр. 02-404-40/18 од 2.3.2018. године

 

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

СЗР „Фото Дејо“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Израда рекланмих паноа 8 ком (1.5 x 5m) 1ком (1.5 x 6 m)

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

1.100,00 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-40/18 од 2.3.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: