brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 27 Juni 2018 13:52

Додјела уговора за обиљежавање пољопривредних парцела 02-404-29/18 од 26.6.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ДОО „Брод-премјер“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Oбиљежавањe парцела пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Општине Брод

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

11.670,75 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-29/18 од 26.6.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: