brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 26 April 2018 14:38

Додјела уговора за надзор радова на приступном путу и платоу Друштвеног дома у Доњим Колибама бр. 02-404-45/18 од 5.4.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„NVB FAMILY“ доо Дервента

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Услуга надзора над извођењем радова на радовима реконструкције и асфалтирања приступног пута и платоа Друштвеног дома у МЗ Доње Колибе

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

1.036,91 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-45/18 од 5.4.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: