brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 26 April 2018 14:39

Додјела уговора за надзор радова асфалтирања Ул. Војводе Р. Путника бр. 02-404-46/18 од 5.4.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„NVB FAMILY“ доо Дервента

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Услуга надзора над извођењем радова асфалтирања Ул. Војводе Р. Путника

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

311,57 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-46/18 од 5.4.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: