Printaj ovu stranu
ponedjeljak, 24 Septembar 2018 13:31

Додјела уговора за надзор 02-404-93/18 од 21.8.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„ИГ“ Бањалука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Пружање услуга стручног надзора над извођењем радова реконструкције, изградње и асфалтирања улица  

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

3.301,74 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-93/18 од 21.8.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: