Printaj ovu stranu
utorak, 25 Septembar 2018 08:02

Додјела уговора за набавку туцаника 02-404-99/18 од 10.9.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Каменолом Карабеговац“ доо Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка 500 м3 дробљеног каменог агрегата – кречњака за насипање путева

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

10.939,50 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-99/18 од 10.9.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: