brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 10 Maj 2018 08:38

Додјела уговора за набавку систематске дезинсекције бр. 02-404-52/18 од 7.5.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„ЕКО- Бел“ ДОО Трн Лакташи

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Систематска дезинсекција за 2018. годину

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

25.646,40 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-52/18 од 7.5.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: