brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 13 Juli 2018 14:27

Додјела уговора за набавку радних одијела за ТВЈ бр. 02-404-48/18 - 1 од 26.6.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Miltex“ доо Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

 Лот 1 Набавка радних одијела за ТВЈ

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

17.744,10 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-48/18 - 1 од 26.6.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: