brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 26 April 2018 14:42

Додјела уговора за набавку лампи за јавну уличну расвјету бр. 02-404-33/18 од 17.4.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„SAŠA TRADE“ Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка лампи за уличну расвјету

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

8.759,65 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-33/18 од 17.4.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: