brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 26 April 2018 14:34

Додјела уговора за набавку каменог агрегата за насипање путева бр. 02-404-42/18 од 3.4.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Плоско“ доо Осјечани - Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка 1500 метара кубних дробљеног каменог агрегата -  кречњака за насипање путева, са утоваром и транспортом

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

24.552,45 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-42/18 од 3.4.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: