brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 29 Maj 2018 08:31

Додјела уговора за набавку и испоруку електро материјала бр. 02-404-56/18 од 23.5.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Електроцентар Петек“ д.о.о. Тузла

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка и испорука материјала за прикључак стубова јавне расвјете на електро мрежу

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

5.993,66 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-56/18 од 23.5.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: