Printaj ovu stranu
srijeda, 01 Avgust 2018 08:16

Додјела уговора за набавку, уградњу и одржавање јавне расвјете бр. 02-404-70/18 од 1.8.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„МИГ-Електро“ Мркоњић Град

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка и уградња материјала на одржавању и јавне расвјете

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

24.935,63 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-70/18 од 1.8.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: