Printaj ovu stranu
srijeda, 19 Septembar 2018 08:35

Додјела уговора за израду анализе саобраћаја 02-404-97/18 од 17.9.2018. године

 

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„INK Constructor“ доо Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Израда анализе одвијања саобраћаја

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.435,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-97/18 од 17.9.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: