Printaj ovu stranu
četvrtak, 27 Septembar 2018 08:37

Додјела уговора за измјену и допуну главног пројекта 02-404-113/18 од 26.9.2018. године

 

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Обнова“ доо Шамац

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Измјена и допуна главног пројекта реконструкције Ул. Бродског батаљона (заобилазница)

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.980,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-113/18 од 26.9.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: