brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 30 Oktobar 2018 08:39

Додјела уговора за геодетске услуге 02-404-91/18 од 22.10.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„БРОД - ПРЕМЈЕР“ доо Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Геодетске услуге

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

49.106,30 КМ са ПДВ – ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-91/18 од 22.10.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: