brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 26 April 2018 14:43

Додјела уговора за додатне радове на крову старе школе бр. 02-404-51/18 од 17.4.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„SAŠA TRADE“ Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Преговарачки поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Извођење додатних непредвиђених радова на замјени кровног покривача на старој школи

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

4.497,83 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-51/18 од 17.4.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: