brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 03 Avgust 2018 14:54

Додјела уговора за чишћење сливника 02-404-86/18 од 01.8.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

КП „Водовод и канализација“ ад Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Чишћења канализационих шахтова и сливника оборинских вода

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.808,40 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-86/18 од 01.8.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: