brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 08 Juni 2018 12:51

Додјела уговора за асфалтирање саобраћајница бр. 02-404-58/18 од 8.6.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Асфалтирање саобраћајница у Броду

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

208.867,23 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

рок за извођење радова 30 радних дана од потписа уговора и увођења извођача у посао

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-58/18 од 8.6.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: