Printaj ovu stranu
petak, 10 Avgust 2018 14:45

Додјела уговора за асфалтирање 02-404-87/18 од 10.8.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Геокоп“ Дервента

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Реконструкција и асфалтирање саобраћајнице - Острве

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

60.734,70 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-87/18 од 10.8.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: