Јавне набавке

Одлука о додјели уговора за набавку и испоруку медицинских маски

Одлука о додјели уговора за набавку и испоруку дробљеног каменог агрегата

Одлука о поништењу поступка јавне набавке  за извођење радова на асфалтирању улице Саве Ковачевића

Одлука о додјели уговора за набавку металних сталажа за архиву

Одлука о додјели уговора за израду АБ плоче на објекту кајакашког клуба

Одлука о додјели уговора за израду стручног мишљења и УТУ – градско гробље

Одлука о додјели уговора за извођење радова на изградњи канализационих водова

Одлука о додјели уговора за ЛОТ 1 – осигуранје имовине општине Брод

Одлука о додјели уговора за ЛОТ 2 – колективно осигурање запослених Општинске управе

Одлука о додјели уговора за пружање банкарских услуга у току 2021. године

Одлука о додјели уговора за набавку и испоруку канцеларијског материјала

Одлука о додјели уговора за рачунарске компоненте

Одлука о додјели уговора за набавку гума и вулканизерске услуге

Одлука о додјели уговора за услуге медијског праћења путем рaдио емитовања

Одлука о додјели уговора за уређивање и издавање Бродских новина у току 2021. године

Одлука о додјели уговора за набавку и испоруку разног потрошног материјала, ситног алата и дјелова