brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 30 Maj 2018 12:05

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ГРАДСКОЈ ПИЈАЦИ

Предмет закупа је монтажни објекат-контејнер означен као број 12; у пословном објекту Градска пијаца, на катастерској парцели број 3622/1 уписаној у лист непокретности број 2303 КО Брод, а што одговара земљишно-књижној парцели бр. 46/5003 из ЗК улошка бр. 3606, КО Брод, у својини општине Брод.

Почетна цијена закупнине је: 155,00 КМ/мјесец (са ПДВ-ом).

Монтажни објекат-контејнер који је предмет закупа дају се у закуп на одређено вријеме, на 2 (двије) године.

Текст огласа можете преузети испод: