brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 22 Februar 2018 09:21

О РЕЛОАД ПРОЈЕКТУ

ocijeni
(0 glasova)

Baner web small

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД) је трогодишњи пројекат (фебруар 2017-фебруар 2020. године), који финансира Европска унија (EU), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP). РеЛОаД је утемељен на позитивним искуствима пројекта Јачање локалне демократије (LOD), који је у Босни и Херцеговини проводио UNDP, уз финансијску подршку EU, и који служи као примјер добре праксе која се сада користи и као модел широм Западног Балкана. Као регионална иницијатива, РеЛОаД пројекат се проводи у Албанији, Бившој Југословенској Републици Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* [1] и Србији. С обзиром на регионалну присутност, РеЛОаД ће функционирати као платформа за умрежавање земаља/територија Западног Балкана, те за размјену искустава и научених лекција везано за боље пружање услуга грађанима. Циљ РеЛОаД пројекта је јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на Западном Балкану, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања организација цивилног друштва из опћинских буџета, усмјереног ка већем грађанском учешћу у процесима доношења одлука и унапређењу нивоа пружања услуга у локалним заједницама.

Пратите РеЛОаД пројекат и на Facebook-у:  RELOADWesternBalkans ;  Минута за локалну демократију ; "Становање уз подршку"  - за особе са инвалидитетом„Мала школа риболова у Маглају“  - за очување и промоцију ријека, "Здрав као дрен" - о програмима побољшања квалитета живота старијих особа,

РеЛОаД ће унаприједити финансијске механизме путем којих ће опћине, које финансирају организације цивилног друштва, имплементирати активности приоритетне за локални развој, у сурадњи с организацијама цивилног друштва. На тај начин РеЛОаД пројекат ће, у партнерству са локалним властима широм Западног Балкана,  допринијети повећању укључености цивилног друштва у процесе доношења одлука и побољшању нивоа пружања услуга према грађанима. У Босни и Херцеговини,  РеЛОаД пројекат  сарађује са 21 јединицом локалне самоуправе: Бања Лука, Братунац, Бијељина, Брод, Центар, Сарајево, Градачац, Јабланица, Какањ, Маглај, Модрича, Пале, Рудо. Соколац, Стари Град, Сарајево, Теслић, Тешањ, Травник, Требиње, Тузла, Витез, Вогошћа. У овим јединицама локалне самоуправе РеЛОаД ће своје активности усмјерити на рад са представницима опћинске администрације, опћинских вијећа и организација цивилног друштва, те унапређење њихових капацитета за побољшање сарадње између локалних власти и организација цивилног друштва. У јединицама локалне самоуправе у Босни и Херцеговини које већ имају усвојен правни оквир за транспарентну додјелу средстава за пројекте организација цивилног друштва, РеЛОаД ће радити на његовој интензивнијој проведби и осигурању одрживости таквог система. У јединицама локалне самоуправе које немају већ усвојени правни оквир, РеЛОаД пројекат ће радити на његовом усвајању и самој проведби у Босни и Херцеговини.

Одабране партнерске опћине и градови се обавезују да ће на транспарентан начин финансирати пројекте од јавног интереса, које ће проводити организације цивилног друштва, а са циљем побољшања животних услова за све грађане. У одабраним опћинама и градовима, РеЛОаД пројекат ће подржати проведбу 80 пројеката организација цивилног друштва, а очекује се да ће корист од тих пројеката имати око 20.000 грађана у Босни и Херцеговини.  Посебна пажња ће бити посвећена пројектима који пружају социјалне услуге за најрањивије категорије друштва, пројектима који раде на унапрјеђењу равноправности сполова и заштити околине, те пројектима који се баве питањима људских права. Суштина РеЛОаД пројекта је у примјени транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва који су утемељени на локалним стратешким документима и који су фокусирани на грађане и њихове потребе.

 

 

 

Анализу додјеле средстава за цивилно друштво из буџета Општине Брод (UNDP, јуни 2018. године) можете погледати овдје: АНАЛИЗА ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА

Јавни позив за ОЦД у Броду за финансирање пројеката објављен 12. 2. 2018. године на службеној интернет страни Општинске управе Брод, и можете га погледати у КОНКУРСИМА.

Резултати Јавног позива су објављени 27.4.2018. године и можете их погледати овдје: РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

 

 

 

[1] *Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом УНСЦР 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о косовској Декларацији о независности

pogledano 4891 puta Zadnji put promjenjen utorak, 12 Februar 2019 09:14