brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
Članak je filtriran: Septembar 2017

ОПШТИНА БРОД
Ул. Светог Саве 17, 74450 Брод
Телефон/факс: +387 (0)53 610 116


Контакт

Телефон/факс:

Е-пошта:

Начелник општине

+387 (0)53 610 116

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Замјеник начелника општине

+387 (0)53 610 116

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Шеф кабинета начелника општине

+387 (0)53 611 360

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРОД 

Контакт

Телефон/факс:

Е-пошта:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРОД

+387 (0)53 610 114

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Предсједник Скупштине

Ivo Mijić

 +387 (0)53 610 114

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Потпредсједник Скупштине 

Милош Станишић

+387 (0)53 610 114

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Секретар Скупштине 

Дубравка Комел

 +387 (0)53 610 114

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРОД

Контакт

Телефон/факс:

Е-пошта:

Одјељење за општу управу

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Шалтер сала

+387 (0)53 610 169

Матичар

+387 (0)53 610 521

Администратор информационог система

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

+387 (0)53 610 918

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Одјељење за пољопривреду и развој села

+387 (0)53 611 970

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

+387 (0)53 610 879; 611 967

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Одјељење за финансије

+387 (0)53 610 507

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Одјељење за инспекцијске послове

: +387 (0)53 610 517

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Комунална полиција

+387 (0)53 612 015

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Службеник за односе са јавношћу

+387 (0)53 611 605

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Одсјек за локални развој, инвестиције и јавне набавке

+387 (0)53 611 972

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

autosmecara Brod FIRE TRADE 3

Начелник општине Брод Илија Јовичић је јуче у 14 часова потписао уговор за набавку возила за одвоз смећа. Уговор је потписан са „ФИРЕ ТРАДЕ“ доо из Сребреника које је изабрано по проведеној процедури јавних набавки.

Набавка је извршена за побољшање услуге одвоза смећа и дотрајалости постојећег возног парка ЈКП „Комуналац“, речено је приликом потписивања уговора.

Набавка једног кориштеног специјалног возила за одвоз смећа – аутосмећара је вриједна 47.572,00 КМ. Наредни корак је достављање безусловне банкарске гаранције продавца за добро извршење посла. Након тога се доставља возило и комплетна надоградња који морају бити исправни и спремни за кориштење.

BiH2 DPSZ Brod 8 3Данас су у Броду потписани уговори са 8 корисника Државног пројекта стамбеног збрињавања. Начелник општине Брод Илија Јовичић је са 8 корисника потписао уговоре за ре/конструкцију стамбених јединица у оквиру реализације Под – пројекта БиХ2-ДПСЗ из 2014. године.

Имплементатор пројекта је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, а Министарство за људска права и избјеглице БиХ је Водећа институција ДПСЗ.

direktori Brod o Sajmu 1Састанак директора јавних установа и предузећа и начелника општине Брод Илије Јовичића одржан је у уторак 12. 9. 2017. године у 14.30. Тема састанка су биле завршне припреме за Сајам привреде, пољопривреде и туризма Брод 2017.

О току припрема, изјестила је директор Туристичке организације Ружица Маслић и похвалила одазив и број пријављених излагача на овогодишњем Сајму. Свечано отварање Сајма је у 11.30 у петак 15. 9. 2017. године испред Спортско-културног центра. Други дан Сајма ће бити организовани Гастро сусрети од 13 часова, у парку поред СКЦ, са такмичењем у прављењу чорбанца.

Начелник Јовичић је позвао присутне да дођу на Сајам и учествују у активностима како припреме тако и излагања и пријема гостију на Сајму привреде Брод 2017.

ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одсјек обавља послове и радне задатке који се односе на најкомплекснија питања локалног друштвено-економског развоја општине. Прати и процјењује примјенљивост усвојене Стратегије развоја општине.

Одсјек врши стручну обраду и процјену понуђених рјешења ангажујући, уз сагласност Начелника општине, по указаној потреби консултанте и консултације од стручних лица и консултантских кућа за поједина питања и дијелове развојних планова-стратегије развоја општине. Учествује и координира активности са начелницима Одјељења и другим органима и организацијама на подручју општине на изради елабората за аплицирање за донаторска средства. Одсјек има за задатак предлагање рјешења за стварање што повољнијих услова за привлачење инвестиција и инвеститора на подручје општине са првенственим циљем отварања нових радних мјеста у реалном сектору.

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Инвестиције и јавне набавке односе се на послове на израдиекономских елабората који се финансирају избуџета општине. Ови елаборати и инвестициони програми морају буду у складуса принципимаекономичности, одређеним прописима, урбанистичким и другим просторнимплановима, ако je то предвиђено законом илидругим прописима. О овоме даје стручно мишљење пo свим елементима и економским принципима Начелнику општине, водећи рачуна о оправданостипојединихинвестиционих улагања. Јавна набавка роба, услуга и радова се обавља по Законима и другим прописима.

Извршава послове на изради јавних понуда (тендера), или огласа за јавну набавку робеуслуга и радова кад je уговорни орган општинаили орган Административне службе ако се цијенанабавке и други трошкови финансирају из буџетаопштине.

У договору са Начелником општине израђује рјешење о именовању комисије за разматрање и одабир понуде и не може бити члан овекомисије.

Обавља и све друге послове у вези саинвестиционим улагањима и јавним набавкамакоји се финансирају из буџета општине.

За евентуалне грешке ипропусте у раду сноси све посљедице у складу сазаконским прописима и материјално je одговорнолице у случају штетне посљедице због неблаговременог или погрешног извршавања послова ирадних задатака.

Stranica 2 od 4