Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавни конкурси

СУБВЕНЦИЈА ЗА ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА

Центар за социјални рад Брод расписао је јавни конкурс за новчану помоћ за плаћање трошкова превоза ученика средње школе са подручја општине Брод из породица сложеног социјалног статуса за школску 2022/2023. годину:

ЈАВНИ КОНКУРС

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС ЗА ЈЕДНОГ ЧЛАНА УО ДОМ ЗДРАВЉА БРОД

Скупштина општине Брод утврђује критеријуме и поново расписује Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод – конкурс можете преузети на линку. Члан Управног одбора Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод именује се на период од четири године уз могућност поновног избора.

Read More

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УО ЈУП „БЕЛИ АНЂЕО“ БРОД

Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора у Јавној установи предшколства „Бели анђео“ Брод, представника оснивача

Read More

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Пољопривредно земљиште из јавног огласа, даје се у закуп искључиво за ратарску, сточарску, повртарску и воћарску пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе и не може се давати у подзакуп.

Read More

ПОЗИВ ЗА МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У РС

Методологија одређује кораке које стручно лице- ментор проводи у директном контакту и раду са власником, одговорним лицем предузећа, односно управом, одређени број сати (највише до 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника.

Read More

КОНКУРС ЗА ДВА ЧЛАНА УО ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА БРОД“ И ЧЛАНА УО ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БРОД“

Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс и утврђује критеријуме за избор и именовање чланова Управног одбора у јавним установама чији је оснивач општина Брод, и то:
1. два члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод,
2. једног члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана расписивања Јавног конкурса.

Read More

eskort eskişehir -

Personel Sağlık