Author - Aleksandar Kostadinović

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ППБ И РВИ

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је објавило Измјене Јавног позива број 16-01-372-73/19 од 08.04.2019.године за подношење захтјева за стамбено збрињавање у складу са Уредбом о стамбеном...

Read more...

ОДРЖАНА 41. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРОД

На 41. редовној сједници Скупштине општине Брод, посљедњој у овом сазиву, одборници су разматрали и усвојили 32 тачке дневног реда. Након усвајања дневног реда и извода из записника са прошле сједнице, одборници су усвојили приједлог Одлуке о усвајању полугодишњег извјештаја о извршењу буџета општине Брод за период од 01.01. –...

Read more...