Обавјештење о Нацрту Одлуке о општинским административним таксама

Скупштина општине Брод је, на четвртој редовној сједници одржаној дана 22.04.2021.године, усвојила Нацрт Одлуке о општинским административним таксама и одлучила да исти упути на јавну расправу, из разлога што се наведеном одлуком уређују питања која су од ширег интереса за грађане општине Брод.

Нацрт Одлуке се може преузети са заваничне интернет странице Општине Брод или лично у шалтер сали општине.

На нацрт одлуке, заинтересовани грађани могу доставити своје примједбе, мишљења и приједлоге најкасније до 14.05.2021.године, на један од начина:

  • путем поште на адресу: Општина Брод, Одјељење за општу управу, Ул.Светог Саве бр.17, 74450 Брод,
  • лично у шалтер салу општине Брод или
  • на e-mail: opstauprava@opstina-brod.net.

Такође, позивају се грађани да присуствују јавним расправама на Нацрт Одлуке о општинским административним таксама, које ће се одржати по сљедећем распореду:

Мјесто одржавања јавне расправеДатумВријеме
Скупштинска сала (зграда поште)29.04.2021.12,00 часова (први термин):
17,00 часова (други термин)
Скупштинска сала (зграда поште)13.05.202112,00 часова (први термин):
17,00 часова (други термин)

Нацрт Одлуке о општинским администртивним таксама