О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Скупштина општине Брод је, на другој редовној сједници одржаној дана 17.02.2021.године, усвојила Нацрт Одлуке о оснивању мјесних заједница на подручју општине Брод и одлучила да исти упути на јавну расправу, из разлога што се наведеном одлуком уређују питања која су од посебног значаја за грађане општине Брод.

Нацрт Одлуке се може преузети овдје или лично у шалтер сали општине.

На нацрт одлуке, заинтересовани грађани могу доставити своје примједбе, мишљења и приједлоге најкасније до 10.03.2021.године, на један од начина:

  • путем поште на адресу: Општина Брод, Одјељење за општу управу, Ул.Светог Саве бр.17, 74450 Брод,
  • лично у шалтер салу општине Брод или
  • на e-mail: opstauprava@opstina-brod.net .

Такође, позивају се грађани да присуствују јавним расправама на Нацрт Одлуке о оснивању мјесних заједница на подручју општине Брод, које ће се одржати по сљедећем распореду:

Мјесто одржавања јавне расправеДатум и вријеме
Скупштинска сала (зграда поште)25.02.2021.године 17,00 часова
Мјесна заједница Лијешће (просторије мјесне заједнице)01.03.2021.године 17,00 часова
Мјесна заједница Винска (просторије мјесне заједнице)02.03.2021.године 17,00 часова
Мјесна заједница Горње Колибе (просторије мјесне заједнице)03.03.2021.године 17,00 часова
Мјесна заједница Збориште (просторије основне школе)04.03.2021.године 17,00 часова
Скупштинска сала (зграда поште)09.03.2021.године 17,00 часова

 Јавне расправе ће се одржати уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мјера на заштити становништва од појаве и ширења вируса корона.