Обавјештење – половни цријеп

На паркингу иза зграде Општине Брод налази се одређена количина половног цријепа и исти се додјељује, без накнаде, заинтересованим лицима са подручја општине, искључиво за личне потребе.

Прије преузимања цријепа обавезно контактирати службеника Општинске управе на тел. 053/620-410 или путем шалтер сале општине, ради договора око термина и количине цријепа који се преузима.

Цријеп се може погледати и преузети сваким радним даном од 07,30 до 14,30 часова.