2. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО БРОД БИЋЕ ОДРЖАНА 17. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ

На данас одржаној сједници Колегија Скупштине општине oдлучено је да ће 2. редовна сједница СО Брод ,у складу са прописаним епидемиолошким  мјерама, бити одржана 17. фебруара, у амфитеатру СШЦ ’’Никола Тесла’’са почетком у 9 часова.

На сједници ће бити разматранa 31 тачка дневни реда. Између осталих, одборници ће разматрати приједлог Одлуке о усвајању и извршењу буџета општине Брод за 2021. годину, Програм рада СО Брод у 2021. години, нацрт Интегралног програма капиталних инвестиција општине Брод за период 2021.-2023. година. Биће разматрани и приједлози Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Брод у 2021. години, као и утврђивању просјечне грађевинске цијене по метру квадратном корисне стамбене површине за 2020. године.

За сједницу је предложено неколико приједлога рјешења о именовању и разрјешењу чланова  сталних радних тијела СО Брод, као и извјештаји о реализацији Програма утрошка средстава од посебних водних накнада и коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2020. години. Пред одборницима ће се наћи и Информација о водоснабдијевању и квалитети воде за период  01.07. до 31.12.2020. године.