ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „УСПОСТАВЉАЊЕ МОДЕЛА ОДРЖИВОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ОПШТИНИ БРОД“

У оквиру пројекта „Успостављање модела одрживог управљања отпадом у општини Брод“, начелник општине Брод, Зоран Видић потписао је споразум са Денисом Пијетловићем директором ЈП „Комуналац“ а.д. Дервента и Миланом Зечевићем предсједником НВО „АРГС“ (Актив развоја грађанске сфере) о сарадњи на реализацији овог пројекта.

Пројектом се обезбјеђују материјални услови за набавку новог аутоподизача контејнера, чиме се стварају предуслови за проширење обухвата одвоза отпада на рурално подручје општине Брод.

НВО „АРГС“ потписивањем споразума обавезала се да ће организовати три предавања у градским и руралним мјесним заједницама на тему опасности од „дивљих“ депонија и важности рециклаже с тежњом развоја свијести о штетности неправилног одлагања и паљења отпада, дати допринос у организовању волонтерске акције чишћења „дивљих“ депонија, те осигурати снимање едукативног видеа и организовати његово приказивање у основним школама у руралном подручју општине Брод.

Пројектни партнер ЈП „Комуналац“ а.д. Дервента сарадњом у реализацији пројекта пренијеће знања и искуства стечена током процеса увођења модела предселекције и рециклаже отпада у општини Дервента, а ЈКП „Комвод“ у три мјесне заједнице на мјесту гдје граниче општине Брод и Дервента организоваће  постављање контејнера и одвоз отпада те тако допринијети очувању животне средине обје општине.

Након потписивања Споразума о партнерству, одржан је први од три планирана састанка по питању дефинисања и успостављања модела предселекције и рециклаже отпада у оквиру успостављања сарадње са ЈП „Комуналац“ а.д. Дервента.

Пројекат „Успостављање модела одрживог управљања отпадом у општини Брод“ вриједан је 155.715,30 КМ, од чега је суфинансирање општине Брод 71.394,57 КМ, а реализује се у оквиру Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у РС за 2020/2021. годину за чије су функционисање средства обезбиједили Влада Републике Српске путем Министарства финансија и Влада Швајцарске путем Развојног програма Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP).