Након проведеног јавног конкурсa девет одабраних корисника потписало је са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске (ИРБРС) уговоре о додјели бесповратних средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2020/2021. години.

Један од корисника ових средстава је и општина Брод, а начелник општине Илија Јовичић потписао je уговор о додјели бесповратних средстава у склопу финансијског механизма за финансирање пројеката одрживог развоја. Бродски пројекат „Успостављање модела одрживог управљања отпадом у општини Брод“ вриједан је 155.715,30 КМ, средства финансијског механизма су 83.618,73 KM, док општина Брод пројекат суфинансира са 72.096,57 КМ.

Овим пројектом обезбјеђују се материјални услови за набавку новог возила за превоз комуналног отпада, чиме се стварају предуслови за унапређење хигијенско-санитарне ситуације на цјелокупном подручју општине.

Средства су обезбиједили Влада Републике Српске путем Министарства финансија и Влада Швајцарске путем развојног програма УН у БиХ, а у овом циклусу средства су добиле општине Брод, Прњавор, Мркоњић Град, Пале, Србац, Шипово, Источно Ново Сарајво, те градови Требиње и Бања Лука.