Савез општина и градова Републике Српске (СОГ РС) у сарадњи са ReLOaD пројектом провели су избор најбољих пракси из области

  • Транспарентног финансирања ОЦД из ЈЛС буџета и
  • Укључивање грађана у процес доношења одлука

У прилогу се налази публикација ( у три језичке верзије) у којој је представљен процес одабира најбољих пракси ЈЛС као и промотивни летак