РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА ЗА 2020/2021. ГОДИНУ