ПРЕДСТАВЉЕН ПРЕДНАЦРТ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БРОД

Представници фирме “УРБИС” Бања Лука презентовали су преднацрт Урбанистичког плана општине Брод члановима Савјета Плана, представницима комуналних организација и представницима општинске управе.

Шеф радног тима за израду Урбанистичког плана „Градско насеље Брод“ Горан Димитрић рекао је да се ради о врло важном стратешко-планском документу који разрађује планска опредјељења и смјернице дефинисане просторним планом општине.

Урбанистички план општине Брод у наредних 20 година би требао бити основни документ развоја централног градског језгра општине. Овим планом предвиђена је изградња нових пословно- стамбених зона, изградња нових инфраструктурних капацитета у области саобраћаја, хидро-технике, телекомуникација, електроенергетике, поштујући основне смјернице које се односе на заштиту животне средине, одржив развој и енергетску ефикасност.