ОЦИЈЕЊЕНИ ЛОВАЧКИ ТРОФЕЈИ

Комисија за оцјењивање ловачких трофеја ЛУ „Вучјак“ извршила је оцјену за 2020. годину.

Према годишњем плану коришћења ловишта за ловну 2020/21. годину планиран је одстрел 40 срндаћа. План одстрела 40 грла одвијао се од почетка јуна па до друге половине јула.

Према ријечима предсједника ЛУ Марка Видића остала планирана срнећа дивљач, срне и ланад, иако су планирани, неће се ловити осим ако се у ловишту примијети нека болесна срна или лане.

Од одстрељених срндаћа Кoмисија је оцијенила да је 8 роговља срндаћа било у непопуларном називу „шкарт“, иако и они имају неку своју трофејну вриједност. Остала роговља нису испуљавала критеријуме да би се окитила неком од медаља.

У овој ловној години настојало се ловити грла мање трофејне вредности тј. у шкарту, што значи да су се остављала грла у доброј кондицији и у добром здравственом стању да се размножавају, па је за очекивати да ће у наредним годинама бити више грла у медаљи.