ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

У Броду је одржана радионица на тему трговине људима у сврху радне експлоатације и трговине људима уопште, а навише пажње посвећено је превентивном дјеловању надлежних институција и самих појединаца на спречавању ове појаве.

Радионицу су реализовале представнице удружења жена Дервента у сарадњу са институцијама и организацијама бродске општине: службама локалне управе, Центром за социјални рад, средњом и основним школама, Заводом за запошљавање, Домом здравља, Радио Бродом.

Учесници радионице обрадили су теме ”Превенција у борби против трговине људима у БиХ”, ”Како се можемо заштити у борби против трговине људима” и ”Тговина људима у сврху радне експлоатације”.