ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА

На основу Изборног закона Босне и Херцеговине, Упутства о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста и Упутства о допуни Упутства о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста за Локалне изборе 2020. године, Општинска изборна комисија је донијела Одлуку о одређивању локација бирачких мјеста у изборној јединици Брод.