ИЗМЈЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ