ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ