ПРОЈЕКАТ ”ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БиХ”

У току је реализација друге фазе пројекта ”Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини” на који је општина Брод аплицирала у августу ове године. Ради се о заједничком пројекту Влада Швајцарске и Шведске, а који подржава и проводи УНДП, у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице БИХ, Федералним министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владом Брчко Дистрикта и оба ентитетска савеза општина и градова.

Пројекат у који ће бити изабрано 17 јединица локалне самоуправе са простора БиХ биће реализован у периоду од 2020. до 2024. године. Током реализације понудиће се, између осталог, подршка пројектима мјесних заједница који доприносе квалитетнијем пружању услуга и квалитету живота на локалном нивоу.

Овим поводом општину Брод, данас је посјетио Дејан Даниловић, представник УНДП и одржао верификациони састанак са представницима општине.

У наредном периоду, финални избор јединица локалне самоуправе које ће бити изабране у наведени пројекат потврдиће Пројектни одбор.