ОГЛАС О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У БРОДУ, ТРГ 7. ОКТОБРА БРОЈ 13а, ПУТЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА