ОДОБРЕНО СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ УЏБЕНИКА ЗА ДЈЕЦУ ИЗ РЕДА БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

У складу са Одлуком Скупштине општине Брод о допунским правима бораца, ратнихвојних инвалида и породица погинулих бораца, из буџета општине Брод одобрена је новчана помоћ лицима из реда борачких категорија за суфинансирање набавке уџбеника и школског прибора за дјецу, за школску 2020/2021. годину.

Новчана помоћ износи 100,00 КМ по једном дјетету које се школује у основној или средњој школи, осим дјеце првог и другог разреда основне школе којима су уџбеници обезбијеђени преко Министарства просвјете и културе.

Новчана помоћ је одобрена у износу од 10.700 КМ за 107 дјеце (62 из основне школе и 45 из средње школе).

Списак лица којима је одобрена новчана помоћ може се погледати на огласној табли општине Брод.