КОНСТИТУИСАН САВЈЕТ ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА

На основу закона о заштити потрошача у Републици Српској и Одлуке Скупштине општине Брод, начелник општине донио је рјешење о именовању чланова Савјета за заштиту потрошача општине Брод.

Одржан је први конститутивни састанак на којем су именовани чланови Савјета и одређене смјернице рада по којима ће ово тијело у будућности дјеловати.

До сљедећег састанка именовани чланови имају задатак да издвоје и обједине све скупштинске Одлуке донесене у претходном периоду, а које се односе на област заштите потрошача.