АНКЕТИРАЊЕ ДОМАЋИНСТАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД

На подручју општине Брод у периоду од 12. октобра до 9. новембра биће вршено анкетирање узорком изабраних домаћинстава с циљем формирања новог Оквира за избор узорка. Анкетирање на територији Републике Српске вршиће анкетари који ће имати акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.