ОДРЖАНА 41. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРОД

На 41. редовној сједници Скупштине општине Брод, посљедњој у овом сазиву, одборници су разматрали и усвојили 32 тачке дневног реда.

Након усвајања дневног реда и извода из записника са прошле сједнице, одборници су усвојили приједлог Одлуке о усвајању полугодишњег извјештаја о извршењу буџета општине Брод за период од 01.01. – 30.06. 2020. године,  према ком су укупна буџетска средства у овом перидоу 6.936.086.,32 КМ, укупни буџетски издаци 6.757.516,56 КМ, а суфицит у буџету 178.569,76 КМ.

На сједници је усвојен и приједлог Одлуке о оснивању Професионалне ватрогасно-спасилачке једнице Брод  којом се утврђују надлежности ове јединице и одређује начин руковођења и финансирања исте.

Усвојена је и Одлука о преносу права располагања, на стану у државној својини, са општине Брод на Јавну здравствену установу  „Дом здравља“ Брод, којом општина Брод преноси право располагања на Дом здравља ради рјешења стамбеног питања љекара, специјалисте гинекологије и акушерства као неопходног кадра, стално запосленог у овој установи.

Одборници су усвојили и Одлуку о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредно земљиште у својини општине Брод на 12 година за 14 пољопривредника с подручја општине Брод.

У даљем току сједнице усвојене су Информације о раду ОШ „Лијешће“, ОШ „Свети Сава“,  СШЦ „Никола Тесла“ као и Информација о проблему насиља у породици и свим другим облицима насиља.