ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ППБ И РВИ

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је објавило Измјене Јавног позива број 16-01-372-73/19 од 08.04.2019.године за подношење захтјева за стамбено збрињавање у складу са Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Измјене Јавног позива су објављене дана 23.09.2020.године у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“.

Наведеном измјеном, текст Јавног позива се усклађује са Одлуком Уставног суда Републике Српске број У-68/19 од 20.05.2020.године, те се оставља додатни рок за подношење захтјева за стамбено збрињавање у трајању од 30 (тридесет дана) дана од дана објављивања наведене измјене Јавног позива, односно до 23.10.2020.године.

Комплетан текст Измјене Јавног позива је објављен на огласној табли општине Брод и огласној табли Борачке организације општине Брод и на интернет страници општине Брод.