Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Šef kabineta načelnika

Šef Kabineta načelnika opštine: Vanja Nikolić
Datum rođenja: Rođen 04.08.1987. u Slavonskom Brodu.
Zanimanje: Diplomirani ekonomista
Radno iskustvo: Radio u „Rafinerija Nafte Brod“ A.D. kao inženjer u Službi proizvodnog planiranja i kao vodeći specijalist u Plansko-finansijskom odjelu.
Kontakt telefon: +387 53 610 116
Elektronska pošta: nikolicv@opstina-brod.net

Opis poslova

Rukovodi cjelokupnom administracijom  kabineta načelnika, prati izvršenje poslova iz djelokruga rada kabineta i redovno izvještava Načelnika opštine ili Zamjenika načelnika o kompletnom stanju u kabinetu, informiše Načelnika o vrsti i sadržaju primljenih zahtjeva i raspoređuje poštu na pojedine izvršioce. Izrađuje drugostepena rješenja po žalbama građana, pravnih lica i drugih stranaka za čije donošenje je nadležan Načelnik opštine. Po ovlaštenju Načelnika ili Zamjenika načelnika prima stranke, daje mišljenje o opštim i drugim aktima koje Načelnik opštine upućuje Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.
Daje stručne savjete Načelniku opštine u vezi pravnih poslova iz nadležnosti Kabineta i upoznaje Načelnika opštine i Zamjenika načelnika o objavljenim propisima i u vezi stim o eventualnim obavezama. Odgovoran je za svakodnevno praćenje zakona i drugih propisa vezanih za opis poslova iz djelokruga rada Kabineta. Organizuje izradu i umnožavanje odluka, rješenja, izvještaja, informacija, odgovora na odbornička pitanja i drugih akata iz djelokruga rada Kabineta, za sjednice Skupštine opštine i radna tijela Skupštine i za više nivoe zakonodavne i izvršne vlasti, i odgovoran je za dostavljanje istih u propisanim rokovima. Učestvuje u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i stalno koordinira na aktivnostima razvoja istog, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada Kabineta.
Takođe, aktivno učestvuje u izradi strategije upravljanja rizikom, kao i u pripremi planova za otklanjanje nedostataka u internim kontrolama, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli, a sve iz djelokruga rada Kabineta i odgovoran je za istinitost i vjerodostojnost prezentovanih podataka i informacija u svim dokumentima koji se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu. Vrši pripremu i objavu tekstova za informisanje javnosti o aktivnostima Načelnika opštine, Opštinske uprave i Skupštine opštine. Koordinira aktivnosti i sarađuje sa medijima.
Uspostavlja internu komunikaciju u Opštinskoj upravi. Priprema, u saradnji sa Zamjenikom načelnika, saopštenja i obavještenja Načelnika opštine, Opštinske uprave i Skupštine opštine. Obezbjeđuje foto i druge zapise sa direktorom Radio Broda o značajnim događajima u opštini, vodi i usaglašava kalendar događaja i obavještava Opštinsku upravu i javnost o terminima. Uređuje, u saradnji sa direktorom Radio Broda, službenu internet stranicu opštine. Vodi zapisnike sa sjednica Kolegijuma Načelnika. Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine i Zamjenika načelnika opštine. Za svoj rad odgovoran je Načelniku opštine.