Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ

Крајем фебруара очекује се завршетак радова на крчењу, чишћењу, измуљивању и профилисању примарних мелиорационих и секундарних канала  у дужини 72,7 километара, што ће уз, прошле године завршену санацију и реконструкцију Савског насипа и Ободног канала, што доприноси унапријеђењу система заштите од поплава на подручју општине Брод. Пројекат обухвата уређење 31,13 километара примарне-мелирационе и 41,60 километара секундарне каналске мреже.

Руководилац канцеларије за плавно подручје „Ивањско поље“  у Броду, Ане Михајлов нагласио је важност ових радова: „Ријеч је о каналима чија је намјена унутрашња заштита од поплава. Уређењем примарних и секундарних канала  рјешавамо одводњу оборинских и других вода до препумпних станица и даље у ријеку Саву, што значи да не би требали имати проблема са подземним водама ни одводњом воде из ножице Савског насипа, а смањује се могућност плављења пољопривредног и другог земљишта у унутрашњости општине Брод“. Вриједност радова је 1.220.201 KM  sa PDV-oм, а радове финансира Влада Српске.

Каналаска мрежа на подручју Брода дугачка је око 130 километара. Овим пројектом нису обухваћени терцијални канали који ће, како вјерује  Михајлов, бити санирани у наредном периоду уз финансијску подршку општине Брод. „Средином године очекујем почетак реализације пројекта „ТГ 31“ који предвиђа санацију, модернизовање и повећање капацитета црпних станица Ивањско поље 1 и 2, што значи уградњу нових пумпи другог типа, са другачијим техничким рјешењима, лакших за руковање, а и садашњи капацитет препумпавања са 10,5 биће повећан на 20,7 метара кубних у секунди“, истакао је Михајлов.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık